Annons

Skogen kan bidra till växthuseffekten

Trädens förmåga att binda koldioxid kan påverkas när halterna i luften ökar. Under vissa förhållanden kan skogsmark till och med avge koldioxid och spä på växthuseffekten. Resultaten går på tvärs mot Kyotoprotokollet, som räknar skogen som en åtgärd mot växthuseffekten.

Under strecket
Publicerad

En av de gröna växternas mest elementära funktioner är att ”andas in” koldioxid. I fotosyntesen är det solljus, koldioxid och vatten som via geniala kemiska reaktioner omvandlas till kemisk energi och syre.
Världens skog och mark beräknas binda cirka 2,3 miljarder ton koldioxid varje år. Vart fjärde ton koldioxid som kommer från bilavgaser, kraftverk och annan mänsklig verksamhet tas upp av markens ekosystem.
När Kyotoprotokollet förhandlades fram, var det ett krav från främst USA att växternas förmåga att binda koldioxid skulle räknas som en utsläppsminskning. De länder som skrivit på Kyotoprotokollet får alltså tillgodoräkna sig skog och mark som så kallad kolsänka, inom vissa strikt reglerade ramar. Sverige får tillgodoräkna sig 2,3 miljoner ton koldioxid per år genom kolsänkorna, enligt Kyotoprotokollet. Landets totala utsläpp är knappt 60 miljoner ton.

Men frågan är hur skogen beter sig när andelen koldioxid i luften har ökat. Den är i dag högre än på tusentals år. År 2050, om knappt 50 år,
beräknas halten ha stigit med ungefär 50 procent, enligt IPCC, FN:s expertpanel i klimatfrågor.

Annons
Annons
Annons