Annons
X
Annons
X

Skogen ger jobb och skatteintäkter

Foto: PATRIK LUNDIN

REPLIK | SKOGEN

Karin Åström målar i sin artikel på
Brännpunkt (17/6) upp en mörk bild över svensk skog och pekar på Naturskyddsföreningens uppfattning.

Vi delar Åströms slutsats om vikten av att klara våra miljömål och internationella åtagande, liksom betydelsen av skogsägares frivilliga insatser och behovet av restuareringsinsatser .

I restaureringsarbetet är det angeläget att fortsätta använda oss av vårt statliga skogsinnehav för att inte minst i södra Sverige kunna bevara ädellövskogar och förstärka ekosystemen.

Annons
X

Den svenska skogens betydelse för vårt land kan inte nog understrykas. Skogen ger jobb och skatteintäkter och är en förutsättning för att rädda såväl klimatet som miljön. Skogens sociala värden är omistliga.

För oss har det varit en viktig utgångspunkt att den svenska skogspolitiken ska bygga på frihet under ansvar liksom att lagstiftningen tydliggörs.

I förslaget till regeringen föreslår vi ambitiösa mål för ytterligare skydd av skogsmark. Vi vill att arbetet med avverkningsanmälningar utvecklas så att lagefterlevnaden blir bättre och lagkraven tydligare samtidigt som rättssäkerheten för den enskilda skogsägaren blir bättre. Statens roll som föredöme som skogsägare tydliggörs och möjligheterna för alternativa skogsbruksmodeller blir tydligare. En förordning med viktig miljöhänsyn föreslås liksom inrättandet av ett nationellt skogsprogram. Vi vill också fortsätta använda och utveckla de frivilliga insatser som enskilda skogsägare gör för miljön.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi föreslår att minst 20 procent av den totala land- och sötvattenytan ska skyddas. Även om man undantar sammanhängande landskapsområden, ekolandskap, uppnås 17 % skyddsnivå, vilket undanröjer alla tvivel kring Sveriges möjligheter att också uppnå Nagoyamålet.

  Socialdemokraterna delar i mycket stora delar Alliansens slutsatser, vilket ger en stabil grund och långsiktighet vad gäller den skogspolitiska inriktningen.

  Vi är sammantaget övertygade om att vi med de föreslagna åtgärderna kan få förutsättningar på plats för att klara såväl relevanta miljömål som internationella åtaganden – utan att för den skull tappa skogens viktiga roll för jobb, ekonomi och omställning till ett hållbart samhälle.

  Alliansens företrädare i miljömålsberedningen:

  LARS HJÄLMERED (M)

  ANITA BRODÉN (FP)

  ROGER TIEFENSEE (C)

  IRENE OSKARSSON (KD)

  Annons
  Annons
  X
  Foto: PATRIK LUNDIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X