Annons

Skogen bör användas som koldioxidsänka

Under strecket
Publicerad

Skogsindustriernas vd Mårten Larsson argumenterar att det är skillnad mellan kol och kol, beroende på vart atomerna kommer ifrån (
Brännpunkt 19/12). Kol som ingår i ett slutet kretslopp skadar inte klimatet, är den bakomliggande tanken. Det är i och för sig sant, men historien är mer komplicerad än så. Genom 200 år av industrialisering och avskogning världen över har koldioxidhalten i atmosfären ökat från omkring 250 ppm (parts per million) till över 400 ppm. För att stanna inom ett klimat liknande det som gynnat mänsklighetens utveckling måste därför koldioxidhalten sänkas på sikt. Det räcker således inte om världsekonomin blir klimatneutral.

I den naturliga kolcykeln binder växtligheten på land (främst skogen) ungefär hälften av all koldioxid som släpps ut (resten binds av alger i vattendrag). Även om all mänsklig aktivitet på jorden skulle bli klimatneutral finns det en ”koldioxidskuld” på åtminstone 100 ppm kvar, och siffran ökar med ungefär 2 ppm per år. Att låta skogen bli en koldioxidsänka är den enda lösningen som är genomförbar här och nu. Larsson kommenterar inte det faktum att en naturlig skog lagrar ungefär lika mycket kol i marken som i trädstammarna, vilket jag tog upp i min första artikel. Kollagring i marken tar dock mycket mer tid än vad som behövs för ett träd att bli avverkningsmoget. Således blir en väsentlig höjning av omloppstiden i skogen det bästa sättet att åtgärda klimatproblemet, förutsett att de fossila utsläppen tas bort också, till exempel genom förslaget att införa en årsvis ökande skatteväxling från
Citizens Climate Lobby.

Annons
Annons
Annons