X
Annons
X

Leif Lewin: Skocpol går till botten med staten

Theda Skocpol.
Theda Skocpol. Foto: MILLER CENTER OF PUBLIC AFFAIRS

När styrelseskicket i västvärlden demokratiserades för hundra år sedan, ändrades också det akademiska ämne som har styrelseskicket som sitt forskningsobjekt. Inom statskunskapen flyttades intresset över från kungar och diplomater till de medborgare, som nu blivit myndigförklarade. På vilka partier röstar väljarna i skilda socialgrupper? Hur bildas opinioner? Vilket samspel förekommer mellan folket och eliterna i en representativ demokrati? Söker politikerna förverkliga det gemensamma bästa eller vägleds de bara av sitt egenintresse?

Theda Skocpol.

Foto: MILLER CENTER OF PUBLIC AFFAIRS Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X