Annons

Jan-Ewert Strömbäck: Skoarbeterskan som var mer känd än Garbo

Vid sidan av Joe Hill, den kände författaren av arbetarsånger, är Mary Anderson från Lidköping en av de svenskamerikaner som gått längst i facklig karriär i USA. 1935 ansågs hon vara en av landets tio mest framstående kvinnor.

Uppdaterad
Publicerad

Emigrationen från Sverige till Amerika fortsätter att fascinera, både bland svenskättlingar i USA och bland deras anhöriga i Sverige. Insatserna av bosättare och deras barn uppskattas i en ständig thanksgiving med gator, byggnader och utmärkelser som har fått namn efter betydelsefulla svenskamerikaner. Symbolerna till minne av individerna noteras med tillfredsställelse också i människornas ursprungsland; mindre uppmärksammas de sammanhang och kollektiva rörelser som svenskar också initierade.

Åtskilliga svenskamerikaner förde hemlandets folkrörelsetradition med sig, vilket har visats av historieforskare som Jimmy Engren (rallarnas sociala rörelser), Lars Olasson (textilarbetarna) och Per Nordahl (målarna). Men det hade varit omöjligt att få dessa rörelser att etableras och växa så som de fortfarande gör om det inte hade funnits en kollektiv jordmån i individualismens förlovade land.

Annons
Annons
Annons
Annons