Annons
X
Annons
X

”Skjut upp skatten för de som flyttar”

Nuvarande regler ­låser in människor i bostäder som inte passar deras behov. Flyttbenägenheten har sjunkit kraftigt. Men vi har konkreta förslag som kan göra att äldre tar steget att flytta till en mer passande bostad, skriver flera debattörer.

Debatten om bostadspolitiken
Äldre som bor i en bostad de ägt i många år påverkas extra mycket om ­bostaden dessutom ligger i en tillväxtregion där bostadspriserna ökat ­kraftigt, skriver författarna.

Äldre som bor i en bostad de ägt i många år påverkas extra mycket om ­bostaden dessutom ligger i en tillväxtregion där bostadspriserna ökat ­kraftigt, skriver författarna. Foto: Ingvar Karmhed

DEBATT | BOSTADSKRISEN

Säljaren tvingas betala skatt just när pengarna verkligen ­behövs för att köpa en ny bostad.

Bostadskrisen är påtaglig i Sverige och ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt. Enbart nyproduktionen kommer dock inte att räcka för att nå de över 700 000 bostäder som behövs fram till 2025. Därför måste byggandet kombineras med en effektivare användning av våra befintliga bostäder. Vi behöver förändra reglerna för reavinstbeskattning vid försäljning av bostad.

De nuvarande reglerna ­låser in människor i bostäder som inte passar deras behov. Reglerna försämrar rörligheten på bostadsmarknaden vilket minskar tillväxten. Sedan skattereformen genomfördes har flyttbenägenheten sjunkit kraftigt så att bostadsmarknaden fungerar sämre. Här presenterar vi en kostnadsneutral förändring av reavinstskatten för att öka rörligheten.

Annons
X

Problemet med de nuvarande reglerna är att säljaren tvingas betala skatt just när pengarna verkligen ­behövs för att köpa en ny bostad. Det är oftast inte storleken på skatten som hindrar hushållen från att köpa mer passande bostäder, utan tidpunkten när skatten ska betalas. Med dagens regler bor tusentals äldre i större bostäder än de behöver, medan ännu fler barnfamiljer bor för trångt. Trögheten på marknaden hindrar också unga och separerade från att komma in på marknaden.

Antalet personer som är 65 år och äldre växer för varje år i Sverige. Äldre som bor i en bostad de ägt i många år påverkas extra mycket om bostaden dessutom ligger i en tillväxtregion där bostadspriserna ökat kraftigt. Exempel: Ett äldre par säljer en villa i Stockholmstrakten som de har bott i de senaste 30 åren. De köper en bostadsrättslägenhet som är bättre anpassad till deras behov för lika mycket pengar. De tvingas betala mellan 750 000 och drygt 1 miljon kronor i reavinstskatt. Detta sker även om den nya bostaden de köper är lika dyr som den ­gamla, så att någon vinst egentligen inte realiseras. Kombinationen av ökade banklån och skatt på uppskovet gör att det äldre parets boendekostnad ökar i den nya bostaden. De väljer därför ofta att avstå från för­säljning, och stannar kvar i sin gamla bostad. När seniorer, som bor i större bostäder än de egentligen vill ha, inte säljer går vi miste om värdefulla flytt­kedjor som skulle göra att fler bostäder används effek­tivare.

Skatten behöver inte nödvändigtvis sänkas, om den i stället tas ut senare när pengarna inte behövs för att köpa en ny bostad. Vi föreslår en kostnads­neutral lösning som ökar rörligheten genom att:

• Begränsningen för uppskovsbeloppets storlek ­slopas.

• Skatten på uppskovsbeloppet behålls, men betalas först när uppskovet realiseras.

• Förlust vid bostadsförsäljning kan kvittas mot uppskjutna obeskattade tidigare reavinster.

• Kostnaden för uppskovet sätts så att den motsvarar statens kostnad för att ge skattekrediten.

Tack vare att lösningen är kostnadsneutral för statskassan kan förslaget genomföras utan att utrymmet för andra viktiga reformer minskar. Lösningen favoriserar dessutom inte någon befolkningsgrupp på någon annan grupps bekostnad. Förslaget skapar finansiell stabilitet eftersom det minskar hushållens belåning hos bankerna. En skatteskuld till staten ­ersätter de banklån hushållen nu tvingas ta för att finansiera skatteinbetalningar.

Bostadsmarknadens problem blir svårare att åtgärda ju längre vi väntar. Det här är ett konstruktivt och användbart inspel som både regering och opposition bör ta till sig. Att fortsätta vara passiv och inte göra någonting kan inte vara ett alternativ längre när det finns en så enkel lösning för att få en bättre fungerande bostadsmarknad.

Erik Olsson

vd Erik Olsson Fastighetsförmedling och ordförande i Fastighetsmäklarförbundet

Maria Pleiborn

demograf WSP Analys & Strategi

Ola Månsson

vd Sveriges Byggindustrier

Christina Rogestam

förbundsordförande SPF Seniorerna

Annons

Äldre som bor i en bostad de ägt i många år påverkas extra mycket om ­bostaden dessutom ligger i en tillväxtregion där bostadspriserna ökat ­kraftigt, skriver författarna.

Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X