Annons
X
Annons
X

Skingsley oroas av skulderna

Två räntemöten har Cecilia Skingsley hunnit med. Två gånger har hon röstat för en oförändrad ränta. Hon har tagit över Lars EO Svenssons rum, men inte hans penningpolitik.

–Jag känner till den diskussion som har varit men jag kommer in som ny ledamot med färska ögon. Prognosen säger att med den föreslagna penningpolitiken når vi inflationsmålet om två år. Samtidigt finns ett förslag på bordet från Karolina Ekholm om sänkt ränta för att nå inflationsmålet snabbare, något som också Martin Flodén stödjer. Men vinster måste vägas mot risker. Min bedömning är att en oförändrad ränta är en väl avvägd penningpolitik.

Du ser hushållens skulder som en risk?

Annons
X

–Inte en akut risk. Men jag vill inte ha en situation där vi får en ny acceleration i skuldutvecklingen. Vi vet av erfarenhet att om ekono min brakar in i svårigheter är just skuldsättningen en förgiftande faktor.

Cecilia Skingsley möter upp på Riksbanken, tvärs över gatan från hennes forna arbetsplats då hon var chefsekonom på Swedbank. Under dagen har hon hållit sitt första tal och gjort flertalet intervjuer. Banken Nordea har analyserat hennes uttalanden och skriver: En hök är född. Själv vill hon helst inte prata ”fågelspråk”.

–Jag förstår att man vill göra det enkelt och sätta etiketter. Jag står bakom en politik som stimulerar en återhämtning.

Med beslutet att rösta för en oförändrad ränta sällar sig Cecilia Skingsley till Stefan Ingves sida, där också Per Jansson och Kerstin af Jochnick finns. Men till skillnad från Stefan Ingves så är Cecilia Skingsley tydlig med att hon är beredd att släppa taget om hushållens skulder när väl all struktur för makrotillsyn är på plats hos FI.

–Det är en gradvis process, inget som sker från en dag till en annan. Det är jättebra att vi vet hur spelplanen ser ut. I framtiden kommer Riksbanken analysera Finansinspektionens makrotillsyn på samma sätt som man i dag analyserar regeringens budgetpolitik. Men jag kan inte låsa mig vid en tidsplan eller säga att det ena verktyget är viktigare än det andra.

Finansinspektionen kommer att få hantera det nya verktyget kontracykliska kapitalkrav. Nyligen öppnade också dess generaldirektör Martin Andersson för amorteringskrav, något som riksbankschefen Stefan Ingves velat se. Cecilia Skingsley har en annan åsikt.

–Jag kan inte se hur det skulle formuleras i lagtext. Dessutom, alla har perioder i livet då det är mindre lämpligt att tvingas att amortera, om man är föräldraledig, sjuk eller arbetslös. Men jag skulle gärna se mer av en amorteringskultur.

Det är en fortsatt splittring i Riskbanken. Karolina Ekholm argumenterade vid senaste räntemötet för att fokus flyttats för långt från inflationsmålet och att det kan göra att Riksbankens oberoende ifrågasätts. Cecilia Skingsley håller inte med.

–Det Karolina tar upp är jätteviktigt. Inflationsmålet är vårt uppdrag. Men omständigheter i omvärlden komplicerar bilden. Därför måste vi få ta oss möjligheten att bedriva en balanserad penningpolitik.

Cecilia Skingsley är känd för sin humor och vassa formuleringar. Hennes första offentliga framträdande som riksbankschef fylldes mest av vanlig riksbanksjargong, men en formulering i gårdagens tal stack ut. ”Det kommer att var en törnbeströdd resa tillbaka från den stimulanspolitik som bedrivs.”

–Från tid till annan så kommer finansmarknaden att röra sig mycket. Det kommer inte att bli som under Lehman Brothers krasch, systemen är säkrare nu, men det kommer att vara volatilt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X