Annons

”Skillnaderna är mindre än statistiken visar”

Verkstadsarbetsgivarna tonar ned de olika löneökningstakterna för arbetare och tjänstemän. - Skillnaderna är mindre än vad konjunkturstatistiken visar och de är avtagande, säger Karl-Olof Stenqvist, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Under strecket
Publicerad

Löneökningstakten är totalt sett klart lägre än vad konjunkturstatistiken visar och skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän mindre Anders Rune Chefseknonom på Teknikföretagen Karl-Olof Stenqvist Huvudförklaringen till de skillnader i löneökningstakt som registrerats under 2000, 2001 och 2002 förklaras, enligt Teknikföretagen, främst av konjunkturen. Som SvD Näringsliv presenterade i går har skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare varit mellan 1 och 1,5 procentenheter om året, enligt konjunkturstatistiken från SCB. - Under perioden 2000 till 2002 var konjunkturen i början stark i delar av industrin och det tryckte upp lönerna, främst för tjänstemän och civilingenjörer som då rekryterades, säger Karl-Olof Stenqvist. Hur stora skillnaderna i löne- ökningstakt varit och är mellan arbetare och tjänstemän vill ingen precisera på Tekniföretagen. Men konjunkturstatistiken accepteras inte som en korrekt spegling av verkligheten. - Löneökningstakten är totalt sett klart lägre än vad konjunkturstatistiken visar och skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän mindre. Våra siffror för exempelvis tjänstemännens löneökningar mellan 2001 och 2002 landar under 4 procent och inte drygt 5 procent som konjunkturstatistiken visar, säger Anders Rune, chefsekonom på Teknikföretagen.

Att det finns en skillnad mellan arbetare och tjänstemän bestrids dock inte. Det är hur stor skillnaden är som vållar oenighet. Statistiken från Medlingsinstitutet bygger på SCB:s konjunturstatistik som samlas in månadsvis. Och långtgående slutsatser på enstaka månader är farliga. Men trenden i statistiken är tydlig och pekar mot olika löneökningstakter. Att skillnaderna i löneökningstakt minskar i år tas, enligt Teknikföretagen, som intäkt för att konjunkturen har en avgörande betydelse för utvecklingen. - Hårdast slog konjunkturnedgången till en början mot metallarbetarna vilket pressade löne-ökningstakten. Men nu, när ytterligare ett par år har gått med fallande sysselsättning, drabbas också tjänstemännen av den svaga ekonomin och det pressar ned deras löneutveckling, fortsätter Karl-Olof Stenqvist.

Annons
Annons
Annons