Skillnaden mellan skolor ökar

Vilken skola du går i har blivit viktigare för hur bra du lyckas med studierna. Om du hamnar i en skola där många elever är födda utomlands eller har lågutbildade föräldrar, ökar risken för dåliga betyg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Segregationen i skolorna växer. Mellan 1998 och 2004 ökade betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå för elevernas slutbetyg i grundskolan med 10 procent. Den slutsatsen drar Skolverket i en rapport som presenterades i går.

– Vi ser med oro på tendensen till minskad likvärdighet, säger Kristian Ramstedt, enhetschef på Skolverket.
Utvecklingen går alltså i riktning mot att alla elever inte har samma chans att lyckas i skolan. Denna trend framträder ännu tydligare när Skolverket analyserar skillnaderna mellan olika skolor.

Annons
Annons
Annons