Annons

Skillnad på gröna och svarta kolatomer

Under strecket
Publicerad

I en debattartikel
på Brännpunkt 16/12 framför professor David van der Spoel förslag om att införa en kolskatt inom hela EU som en lösning på klimatförhandlingarna. Om det är det mest effektiva reformen för att komma tillrätta med koldioxidutsläppen lämnar vi åt klimatförhandlarna och politiker att avgöra. Hade det funnit en enkel lösning som alla kunnat enas om så hade den med säkerhet redan varit på plats. Att införa en reform inom enbart EU för att lösa ett globalt problem som klimatförändringarna skulle sannolikt i ännu högre grad leda till att industriproduktion flyttas till delar av världen med större koldioxidutsläpp än den europeiska, så kallat koldioxidläckage eller carbon leakage.

I artikeln framförs också synpunkter på att ett extensivt skogbruk, 600 år ska skogen stå, skulle vara en effektiv väg att minska koldioxidhalten i atmosfären och att det därför inte heller finns skäl att använda skogsråvara som bas för alternativa drivmedel.

Annons
Annons
Annons