Annons

Skillnad i barnadödlighet ökar

Förra året dog sammanlagt 9,2 miljoner barn under fem års ålder. Det är en nedgång från 12,8 miljoner 1990. Minskningen av barndödligheten gäller framför allt höginkomstländer, medan utvecklingen bland de fattiga och speciellt vissa länder i Afrika fortsätter att vara extremt dålig.

Under strecket
Publicerad

Att de stora orättvisorna och skillnaderna i hälsa, sjukdom och död mellan i-länder och u-länder trots ambitionerna i bland annat FN:s millenniummål består framkommer med skrämmande tydlighet i en stor satsning som görs på fredag av den brittiska medicinska tidskriften The Lancet. I åtta artiklar granskas hälsoutvecklingen i världen sedan 1978 då det målet om ”Hälsa för alla” slogs fast vid en konferens i Alma-Ata och anammades av FN-organen WHO och Unicef.

I den fattiga världen pekas dock ut tio länder ut som mest framgångsrika i att minska barnadödligheten. Bland dem återfinns Haiti, Eritrea. Laos, Bolivia, Botswana och Azerbaijan.

Annons
Annons
Annons