Annons

Skilj på e-identifikation och plastkort

Under strecket
Publicerad

En del missuppfattningar om e-legitimationer ligger till grund för Stig Jönssons replik på Brännpunkt 2/3. Därför vill jag göra några förtydliganden.

• Utredningen föreslår att fortsättningsvis ska privata aktörer få ta fram elektroniska bevis eller certifikat. Alltså det som i dag är våra unika elektroniska personnummer. Det tycker vi är fel. Vi anser att det ska skötas av staten eftersom uppgifterna många gånger är känsliga och inte bör hanteras av privata aktörer. Däremot har vi inga invändningar mot att privata aktörer tillverkar plastkort, dosor eller annat och där placerar certifikat som kan användas överallt som e-legitimation. Vi är väl medvetna om att direktiven för utredningen inte medgav en lösning där staten har huvudansvaret, men vi tycker att regeringen ska tänka om.

Annons
Annons
Annons