Annons
X
Annons
X

Skilj på e-identifikation och plastkort

SLUTREPLIK E-LEGITIMATION

En del missuppfattningar om e-legitimationer ligger till grund för Stig Jönssons replik på Brännpunkt 2/3. Därför vill jag göra några förtydliganden.

• Utredningen föreslår att fortsättningsvis ska privata aktörer få ta fram elektroniska bevis eller certifikat. Alltså det som i dag är våra unika elektroniska personnummer. Det tycker vi är fel. Vi anser att det ska skötas av staten eftersom uppgifterna många gånger är känsliga och inte bör hanteras av privata aktörer. Däremot har vi inga invändningar mot att privata aktörer tillverkar plastkort, dosor eller annat och där placerar certifikat som kan användas överallt som e-legitimation. Vi är väl medvetna om att direktiven för utredningen inte medgav en lösning där staten har huvudansvaret, men vi tycker att regeringen ska tänka om.

• Den säkerhetsnivå som Stig Jönsson föreslår håller inte för sjukvårdens krav.

Annons
X

• Det råder också oklarhet om det föreslagna valfrihetssystemet kan bedömas som en tjänstekoncession enligt EU-rätten. Om så inte är fallet så blir lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämplig och då blir det inte den valfrihet för den enskilde som utredningen tänkt sig.

Jag vill också betona att det finns det som är bra i utredningen och som främjar utvecklingen av e-tjänster – inte minst förslaget om en så kallad federativ modell som bland annat innebär att godkända aktörer litar på varandras säkerhetsprövning. Vi medverkar gärna i det fortsatta arbetet för att komma fram till en totalt sett bra lösning.

HÅKAN SÖRMAN

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  vd, Sveriges kommuner och landsting

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X