Skiffergasen ritar om energikartan

Nyskapande teknik Skiffergas håller på att förändra energimarknaden. Genom att kombinera två kända tekniker blev stora gasreserver plötsligt lönsamma i USA. Det borras för fullt även i andra delar av världen. Oljebolaget Shell analyserar just nu resultaten av tre borrningar i Skåne. Men den nya energin har också fått motståndare.

Under strecket
Publicerad
Naturgasen står för 22 procent av den energi som konsumeras i USA. Andelens väntas öka kraftigt. Ovan till vänster BP:s anläggning för metangasutvinning i Bayfield, Colorado.

Naturgasen står för 22 procent av den energi som konsumeras i USA. Andelens väntas öka kraftigt. Ovan till vänster BP:s anläggning för metangasutvinning i Bayfield, Colorado.

Foto: JERRY MCBRIDE/AP
Annons

Under hela sommaren var världens ögon riktade på BP:s oljekatastrof i den Mexikanska golfen. Men det sker ting på land i USA som kommer att få ännu större och mer långsiktiga konsekvenser än det stora oljeutsläppet.

Över hela landet borras det nu efter naturgas som finns i skifferlager under jorden. Skiffer är en bergart som bildades i havsområden med tidvatten som pulserat fram och tillbaka och pulveriserat sanden. Den lade sig på havsbottnen i lager ungefär som en lasagne. Mellan skivorna fanns organiskt material som när trycket ökade och miljoner år gick, förvandlades till naturgas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons