Annons

Skiffergas ritar om världsekonomin

Skiffergas står för den största energiomvälvningen på tre decennier – och är på god väg att rita om världsekonomin. Nordeas team för ansvarsfulla investeringar står i frontlinjen för att lära sig mer.

Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: Nordea
Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: Nordea
Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Foto: Nordea

Utvinningen av skiffergas sker framför allt i USA där det talas om en återindustrialisering. Arbetsmarknaden och den avtagande BNP-tillväxten har getts ny skjuts. Elpriserna sjunker och oljeimporten pressas tillbaka. Kol som bränsle är på väg att ersättas av skiffergasen.

– Fortsätter det på det här viset kan det på sikt leda till att USA:s inflytande stärks extremt mycket. Det kan göra landet till en energisupermakt.

Det säger Ylva Hannestad, ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. ESG står för Environmental, Social & Governance och är ett komplement till finansiella analyser. Teamet bedömer hur företag som Nordea investerar i hanterar risker och möjligheter som är kopplade till bland annat miljöfrågor och affärsetik. Ylva Hannestad var nyligen delaktig i en fältstudie i USA för att utvärdera påverkan från skiffergas.

När skiffergasen bidrar till ett ökat energiutbud pressas de internationella priserna och oljepriset blir således en mindre riskfaktor för konjunkturen. Om USA blir en självförsörjande energiproducent sker ett maktskifte för viktiga energiexportörer som Ryssland och Mellanöstern. Det gäller inte minst om USA också börjar exportera gas. Även Europa skulle kunna bli en vinnare tack vare de gasfyndigheter som finns i bland annat Polen och Tyskland.

– Den ekonomiska fördelen i att sektorn skapat miljontals jobb går inte att ifrågasätta ur ett kortsiktigt perspektiv, säger Ylva Hannestad och understryker samtidigt att ämnet är mycket komplext, inte minst på grund av miljöriskerna.

I bästa fall kan de positiva ekonomiska konsekvenserna gå hand i hand med klimatmålen. För Nordeas team fortsätter analysarbetet i en andra fas.

– Utifrån ett klimatperspektiv är den största problematiken att utvinningen har metangasläckage och det behöver förändras. Vi kommer fortsätta våra dialoger med bolag för att försöka få dem att förbättra sin praxis när det gäller just detta, samt hur de hanterar vattenproblematiken som är kopplad till utvinningen, avslutar Ylva Hannestad.

Annons
Detta är en annons från Nordea, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion. Innehållet behöver inte nödvändigtvis reflektera SvD-redaktionens åsikter.