”Skicka hit fler soldater”

Vår sorgligaste dag under denna mission var då vår kamrat Kenneth gav sitt liv för att skydda det afghanska folket. Vi hedrar hans minne genom att fortsätta med det vi har påbörjat. Det skriver Martin, en svensk soldat i Afghanistan.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den svenske soldaten Martin i Afghanistan skriver på Brännpunkt.

Foto: EMIL ANDERSSON OCH LINUS SKARING
Annons

Norra Afghanistan har förändrats. Många saker har utvecklats till det bättre, andra till det sämre. I det stora hela är Sveriges ansvarsområde relativt stabilt och säkert om man jämför med övriga delar av landet. Det finns dock flera områden där talibanerna under flera år ostört har kunnat expandera och organisera sig. Ett sådant område ligger drygt fyra mil väster om Mazar-e-Sharif. Det är där jag och mina kamrater på skyttekompaniet dagligen försöker att förbättra säkerhetsläget.

Under 2008 började Sverige inse vidden av insatsen och började använda traditionella skytteplutoner för att försöka bryta den negativa trenden. Innan vår insats har talibanerna för det mesta dragit sig tillbaka då ISAF patrullerade. Några timmar därefter kunde de återvända eftersom de visste att svenskarna sällan stannade särskilt länge. Detta berodde till stor del på resursbrist och mycket begränsande insatsregler. Den afghanska armén var då under uppbyggnad och det är först nu som de på allvar börjar bli operativa i området. Det är även först denna sommar som den afghanska polisen i samverkan med oss har vågat att bemanna framskjutna posteringar i området.

Annons
Annons
Annons