Skenheligt om USA:s bombeffekter

Under strecket
Publicerad
Annons

New York Times kolumnist Nicholas Kristof påstår på Brännpunkt den 7 februari att soldater är lika bra som läkare på att rädda liv i Afghanistan.
Men läkare är tämligen verkningslösa för en så fattig och utsatt befolkning som den i Afghanistan och effekterna på hälsan efter soldaters framfart är notoriskt oförutsägbara. Tillgång till mat, vatten, läskunnighet, säkerhet och bashälsovård förmedlad av distriktssköterskor är vad som räddar liv i Afghanistan.
Kristofs argument om att bombningarna utgjorde en humanitär insats, som på sikt kommer rädda en miljon liv är en efterkonstruktion på gränsen till hyckleri. Argumenten baseras på mycket osäkra beräkningar och förutsätter att en komplex orsakskedja ska hålla.
Kristof använder FN:s bästa beräkningar, men osäkerheten för barnadödligheten är cirka +50 procent och för mödradödligheten ännu större. Hur Afghanistan ser ut om tio år - med eller utan bombningar - är ren spekulation.
Det långvariga kriget har onekligen varit en huvudorsak till det dåliga hälsotillståndet. Om det nu blir fred i Afghanistan de kommande tio åren beror detta mest på vad som nu sker efter bombningarna. FN och världen planerar för 25 gånger mer bistånd. Vad ledde till detta ökade bistånd? Efter den 11 september betalade USA sin skuld till FN, detta räddar liv. Fem döda i anthrax ledde till panik och att man i USA förbigick patenten för vissa antibiotika. Därigenom kunde WTO-mötet i Qatar lindra patentregler för vissa hivmediciner. Det gör dem mycket billigare, och många tusen fattigas liv kan räddas genom detta. En delegation från hälsoministeriet i Beijing var i september på väg till USA för att finna en modell för Kinas sjukvårdspolitik. På grund av den 11 september reste den WHO-sponsrade delegationen i stället till England och inspirerades av en mer kostnadseffektiv sjukvård. En miljard människor kan därigenom få en bättre vård som räddar fler liv.
Trots att de positiva hälsoeffekterna av al-Quaidas terror räddat människoliv är det hyckleri att beskriva dem som humanitära insatser. Irak utsätts för internationella sanktioner och barnadödligheten är hög. USA säger att Saddam Husseins bedrövliga hälsopolitik är orsak till de flesta dödsfallen. Sanktioner och bombningar bör till mycket begränsad del kopplas till irakiska barns död och afghanska barns överlevnad.
Bombningarna var ett acceptabelt försvar mot terror, och ledde till vissa positiva kortsiktiga politiska förändringar.
Resten är skenhelighet.

Annons
Annons
Annons