Annons
X
Annons
X

Erik Hagström: Ske din vilja så ock i utvecklingspolitiken

Draupadi Davars näst äldsta barn Rahul, sex år, leker på gården.
Draupadi Davars näst äldsta barn Rahul, sex år, leker på gården. Foto: CAROLINE TIBELL

Svenska kyrkans ledning har äntligen hittat något som den är bekväm att evangelisera om: välfärdsstaten. Kyrkans nya rapport ”Inte bara för svenskar”, säger att predikan av så kallade generella välfärdssystem, bör vara en hörnsten i Sveriges utvecklingspolitik. Sådana välfärdssystem kan frälsa världens fattiga. Välsignelsen bör spridas via Sida:s mission. Amen.

Rapporten är skriven av journalisten och författaren Mats Wingborg, flitigt anlitad av diverse fackförbund. Förra året skrev han bland annat boken ”En röst på SD är en röst på högern” åt LO-märkta tankesmedjan Katalys, som Juholts gamla talskrivare Daniel Suhonen basar över.

**Budskapet som förs **fram är att generella välfärdsmodeller är överlägsna behovsprövande dito vad gäller fattigdomsbekämpning. Allomfattande välfärdssystem, som det svenska, är dock inte effektivare omfördelare per se. Däremot kommer de alla till del, vilket ”syr in medelklassen i systemet”, och därmed stärks massornas skattemoral. Behovsprövande system, förordade av Världsbanken i utvecklingsarbete, riktar i stället stöd främst till de ekonomiskt svagaste. Det är sämre eftersom välfärdsstaten då antar en alltför begränsad volym, står det att läsa i rapporten. Ty inte ens krav på kollektivavtal ryms inom denna modell.

Annons
X

Välfärdsstatens potentiellt kostnadsdrivande sida nämns knappt alls. Tillväxthämmande aspekter tas inte upp. Och skatter berörs bara i förbigående, trots att de utgör fundamentet. Men om utvecklingsländer alltför snabbt bygger upp en stor offentlig sektor kan ekonomins dynamik gå förlorad, med den ekonomisk tillväxt och därmed det effektivaste medlet för att lyfta människor ur fattigdom.

Fattiga länder har säkerligen mycket att lära av Sverige, även av våra misstag. Vissa utvecklingsländer blickar förmodligen mot Singapore för inspiration, där den offentliga sektorn bara är en femtedel av landets BNP, samtidigt som de har bland världens bästa skolor och sjukhus.

**Det är beklämmande **att Svenska kyrkan tycks ha mer självförtroende i politiska, rentav nationalekonomiska, än teologiska frågor. Vänsterteorier om fattigdomsbekämpning och strukturer hålls som försanthållanden, medan kristna dogmer relativiseras. Varför Svenska kyrkan ens ska syssla med denna sorts opinionsbildning motiveras över huvud taget inte i rapporten. Den politiska slagsidan åt vänster antas vara underförstådd.

Om rapporten hade varvats med bibelcitat som bakgrund till lärosatserna må saken ha varit en annan. Å andra sidan är frånvaron av sådana en lättnad då historien är full av exempel på när religiösa skrifter har kidnappats för politiska ändamål. Några bibelverser som föreskriver kollektivavtal finns emellertid inte.

**En idé är **att Svenska kyrkan försöker inspirera fler att följa Jesus. Framgång på det området skulle möjligen minska behovet av väldiga välfärdsstater. Det är kanske ett väl djärvt budskap, och obekvämare än att hålla sig till politiskt korrekta förkunnelser.

Kyrkans självdefinierade kärnuppdrag är ”att människor ska leva i tro på Jesus Kristus och en kristen gemenskap”. Kopplingen till att förespråka mer välfärdsstat i utvecklingspolitiken låter sig inte enkelt göras.

Erik Hagström är praktikant på SvD:s ledarredaktion.

erik.hagstrom@svd.se

Annons

Draupadi Davars näst äldsta barn Rahul, sex år, leker på gården.

Foto: CAROLINE TIBELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X