Skatteverket: Vi ser behov av lagändring

Foto: Janerik Henriksson/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

I en debattartikel med rubriken ”Skatteverkets regeltolkning är orimlig” införd i Svenska Dagbladet 13/2 tar företrädare för en rad företagarorganisationer upp problemet med inlåsningar av importmoms som kan uppstå vid bristande regelefterlevnad vid import oavsett orsak, så kallad olaglig införsel.

Även Skatteverket anser att den här situationen i vissa fall kan innebära olyckliga inlåsningseffekter, men inom gällande lagstiftning saknas tolkningsutrymme för att besluta om avdragsrätt vid olaglig införsel. Skatteverkets befogenheter att tolka och tillämpa bestämmelser är begränsade av lagens yttersta ram. Det innebär i det här fallet att det kan uppstå inlåsningseffekter i fråga om importmoms även om den olagliga införseln skett av misstag.

Annons
Annons
Annons