Annons

Skatteverket: Svartarbetet minskar avsevärt

Nikolay Angelov och Eva Samakovlis.
Nikolay Angelov och Eva Samakovlis. Foto: Fialotta Bratt

Ökad kontroll inom ramen för personalliggarlagstiftningen leder till att svartarbetet minskar avsevärt bland besökta företag i både restaurang- och byggbranschen. Det skriver företrädare för Skatteverket i en replik.

Under strecket
Publicerad

I december 2019 publicerade Skatteverket en rapport om personalliggare vars huvudsakliga resultat visar att:

  • Införandet av personalliggare har lett till en ökning av antalet anställda i restaurangbranschen. På branschnivå finns ingen, eller möjligen en svagt positiv, effekt på lönesumman. Detta leder till att lönesumman per anställd minskar.
  • Avsaknaden av tydlig positiv effekt på lönesumman beror sannolikt på att de som tidigare utförde de svarta arbetena, som efter reformen har omvandlats till vita, i högre grad är personer med svag ställning på arbetsmarknaden.
  • Skattningarna visar ingen effekt på branschnivå av införandet av personalliggare i byggbranschen.
  • Resultaten av Skatteverkets personalliggarbesök bland samtliga besökta företag visar en uttalad ökning i redovisad lönesumma under besöksmånaden och månaderna efter i både bygg- och restaurangbranschen. Bland små företag finns även en långsiktig effekt.
Annons
Annons
Annons