Annons

Skatteverket har rätt om id-korten

Under strecket
Publicerad

Migrationsverket. Skatteverket. Två statliga verk. Det ena beviljar uppehållstillstånd åt personer som ”gör sin identitet sannolik” medan det andra utfärdar id-kort åt dem som ”styrker sin identitet”. Det är skillnad på ”sannolik” och ”styrkt” identitet och det skapar stora problem för staten och enskilda individer.

Diskrepansen mellan de två myndigheternas syn på identitet skapar förvirring och rättsosäkerhet. Migrationsverket avgör ärenden allt snabbare enligt en ny metod framtagen av ett utomstående konsultbolag, och miggorna sitter och räknar ”pinnar”, det vill säga ju fler ärenden de avgör och ju kortare tid det tar, desto fler ”pinnar” får de och desto effektivare anses de vara. Det är inte för inte som många miggor kallar avdelningen
Besök och Bosättning för
Blunda och Bevilja

Annons
Annons
Annons