Annons

”Skatteverket har gjort en övertolkning”

Foto: Claudio Bresciani/TT

Kaoset kring vårdmomsen är skapat av Skatteverket och det krävs ingen ny lagstiftning för att komma tillrätta med det, skriver Sara Andersson och Ulrika Grefberg på skatterådgivningsbyrån Svalner.

Under strecket
Publicerad

Den senaste tiden har en annars undanskymd men mycket angelägen fråga diskuterats (se debattinlägg här och här). Frågan gäller Skatteverkets nya hantering av moms för vård som tillhandahålls till vårdgivare via bolag, exempelvis vårdbemanningsföretag. Hanteringen riskerar att fördyra vården på ett sätt som påverkar oss alla.

Vår uppfattning är att den nya vårdmomsen är resultatet av Skatteverkets övertolkning av Högsta förvaltningsdomstolens (HFD:s) dom i ett enskilt fall som rörde bemanning av en larmcentral. Att en ren bemanningstjänst ska vara momspliktig enligt såväl svensk lagstiftning som EU-rätten råder det ingen tvekan om. Skatteverket har dock skapat onödig osäkerhet genom sin tolkning av HFD:s dom, eftersom denna tolkning utesluter läkare med egna bolag från att anses sälja momsfria vårdtjänster till vårdcentraler och andra vårdinrättningar.

Annons
Annons
Annons