Annons
X
Annons
X

Skatteverket: Ett skydd mot osund konkurrens

Företrädaransvar kan bara påföras vid grov oaktsamhet eller uppsåt. Det sker förhållandevis sällan och avgörs ytterst av domstolarna – som sig bör i ett rättssamhälle. Det skriver Eva Mårtensson, Skatteverket, i en replik till Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

Eva Mårtensson
Eva Mårtensson Foto: Pressbild

REPLIK | FÖRETRÄDARANSVAR

Daniel Wiberg skriver på SvD Debatt (7/4) om tillämpningen av reglerna om företrädaransvar, det vill säga lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Företrädaransvaret skyddar statsfinanserna, men även alla de företag som betalar rätt skatt från osund konkurrens från de som inte gör det. Skatter är inte som andra fordringar, bland annat eftersom staten via Skatteverket aldrig kan välja bort att ha ett företag som ”kund” på det sätt som banker och leverantörer kan göra. Det är därför viktigt att skattereglerna tillämpas lika för alla och att betalningsansvaret för skatter inte automatiskt försvinner vid till exempel en konkurs i de fall företrädare på grund av grov oaktsamhet eller uppsåt undvikit att betala rätt skatt i rätt tid.

I artikeln skrivs att ”…tillämpningen av SFL medför att företrädaransvaret träder in närmast automatiskt från det att skatten är förfallen till betalning”. Så är inte fallet. Lagstiftningen och praxis är tydlig med att betalningsskyldighet uppkommer endast vid grov oaktsamhet eller uppsåt. Dessutom är det förvaltningsrätten som fattar beslut om företrädaransvar och inte Skatteverket självt. Skatteverket ansöker om företrädaransvar hos förvaltningsrätten endast om det enligt Skatteverkets bedömning föreligger grov oaktsamhet eller uppsåt. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.

Eftersom företrädaransvar endast kan påföras vid grov oaktsamhet eller uppsåt påförs det förhållandevis sällan. Över 5000 aktiebolag gick i konkurs förra året. Samma år föll färre än 350 domar om företrädaransvar. Det normala är att Skatteverket ansöker om företrädaransvar först i fall där skatten inte betalats under en längre tid, ibland år.

Annons
X

Exakt hur lagstiftningen om företrädaransvar ska se ut är en fråga för regering och riksdag. Skatteverket vill ändå i den här debatten bidra med korrekt information om hur reglerna faktiskt tillämpas. Företrädaransvar kommer således i fråga endast om en företrädare genom grov oaktsamhet eller uppsåt bidragit till att företaget inte betalat sin skatt. Vad som är grovt oaktsamt eller uppsåtligt avgörs ytterst av domstolarna, som sig bör i ett rättssamhälle.

Eva Mårtensson

enhetschef, Skatteverkets rättsavdelning

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Eva Mårtensson

  Foto: Pressbild Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X