Annons

Skatteverket driver tvist om 1 krona

En person skulle betala trängselskatt på 65 kronor men råkade trycka på fel knapp vid inbetalningen och satte in 1 krona för lite till Transportstyrelsens konto. Kronan som fattades betalades in senare och länsrätten fastslog att personen inte behöver betala tilläggsavgift. Men nu vill Skattemyndigheten få fallet prövat i kammarrätten.

Publicerad

Eftersom hela beloppet inte betalats in i tid fick ägaren till den gröna BMW:n en tilläggsavgift på 500 kronor. Personen begärde omprövning av Skatteverket som satte ned avgiften till 200 kronor. Men bilägaren nöjde sig inte med det utan överklagade beslutet till Länsrätten som rev Skatteverkets beslut och bestämde att ingen tilläggsavgift ska tas ut.

I sin motivering till beslutet skriver Länsrätten att omständigheten att bilägaren tryckt fel på en siffra inte i sig utgör grund för befrielse från tilläggsavgift. Men det tillsammans med ”det ringa beloppet om 1 krona” som inte betalats i rätt tid gör att man ändå river Skatteverkets beslut.

Annons
Annons
Annons
Annons