Annons

Skatteutjämningen bromsar utvecklingen

Skatteutjämningen måste avvecklas. Inte för Stockholms skull, utan för alla kommuners skull, för att goda reformer ska löna sig, skriver Johnny Munkhammar (M).

Under strecket
Publicerad

Av en ny rapport från Stockholms Handelskammare framgår att den genomsnittlige stockholmaren varje år betalar cirka 7000 kronor i skatt till andra kommuner. Det är den så kallade skatteutjämningen, där kommuner i Stockholms län bidrar med 14 miljarder kronor mer än de får tillbaka. Mottagarna är dock inte främst mindre kommuner i Norrland, utan kommuner i södra Sverige.

Beskrivningen ger dock en skev bild. Man riskerar tro att dessa 7000 kronor är det enda bidraget från huvudstadens invånare till resten av landet – och då kan det te sig rimligt. Men varje person i Stockholm betalar naturligtvis också olika statliga skatter – moms, inkomstskatt, löneskatt, med mera. Eftersom inkomsterna är högst i Stockholm är skatteinbetalningarna än högre. Där sker således den stora utjämningen.

Annons
Annons
Annons