X
Annons
X

Skattesystemet är inte rättssäkert

Svensk skatteförvaltning ligger i den internationella toppligan vad gäller service. Emellertid finns brister i rättssäkerheten. Det finns ett stort behov av att hjälpa skattskyldiga att orientera sig i en alltmer komplicerad rättslig miljö.

I USA, Australien, Storbritannien och Frankrike har man redan infört så kallade Taxpayers Charters, ett slags katalog över skattskyldigas rättigheter och skyldigheter. Detta har inneburit ett ökat fokus på rättssäkerhetsfrågorna och har också haft till följd att nya institutioner på skatteområdet har införts och utvecklats för att tillgodose rättssäkerheten. Såväl OECD som EU-kommissionen rekommenderar sina medlemmar att införa en sådan Taxpayers Charters.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X