”Skatteregler hinder för småbolag att växa”

Foto: Lars Pehrson

De senaste åren har det växt fram ett stort antal mycket framgångsrika svenska startups och ett starkt ekosystem håller på att ta form. En viktig pusselbit saknas dock och är en orsak till att så många av dessa företag inte blir storbolag utan köps upp av utländska bolag: fungerande personaloptioner, skriver Mats Persson och Mathias Sundin, Liberalerna.

Under strecket
Publicerad

Mats Persson (L) och Mathias Sundin (L)

Foto: Jonas Ekströmer/TT, riksdagen
Annons

Inom kort presenterar den så kallade incitamentutredningen sitt förslag om nya skatteregler för incitamentsprogram, bland annat beskattning av optioner. Utredningen, som tillsattes av alliansregeringen 2014, har i uppdrag att föreslå ”förändringar i skattereglerna för att göra dem mer effektiva för att rekrytera och behålla nyckelpersoner inom företagen”.

Vi ser en överhängande risk att förslaget inte kommer vara tillräckligt långtgående och att näringsminister Mikael Damberg inte heller ser behoven av tillräckligt attraktiva skatteregler. Att exempelvis begränsa skattereglerna till att gälla vissa branscher, som har signalerats under utredningen, vore mycket olyckligt. Synsättet att politiken på förhand vet vilka branscher som är framtiden bygger på en förlegad syn. Poängen är just att framtidens teknologi och marknader i dag inte är kända och att entreprenörerna driver framväxten av nya marknader.

Annons
Annons
Annons