Annons

Skattepengar ska inte gå till onödiga utgifter

Det är problematiskt att bygga in marknadsstrukturer i en sektor, som per definition inte ska styras av marknadens fördelningsmekanismer. Det är hög tid för S att ta upp den diskussionen och börja forma sina egna lösningar, skriver tio socialdemokratiska debattörer.

Publicerad

Dagens hett diskuterade fråga om kvalitet och vinster i välfärden rymmer den större frågan om effekterna av det marknadstänkande som – med en idealiserad och ofta aningslös bild av ”marknaden” som grund – styrt välfärdspolitiken sedan 1990-talet.

I boken ”Från konkurrens till kvalitet – vägen till ökad jämlikhet i välfärden” granskar vi just detta marknadstänkande. Boken är ett initiativ inom nätverket för s-ekonomer, med bidrag både från personer som i sitt arbete i dag möter effekterna av förändringarna, och personer som varit med från början och kan jämföra resultaten med förhoppningarna då. Vår granskning är primärt ekonomisk, eftersom de ekonomiska argumenten – särskilt de som handlade om större kostnadseffektivitet och ”mer reformer för pengarna” – spelade en stor roll för det genomslag marknadstänkandet fick.

Annons
Annons
Annons
Annons