Skattepengar går till fel fickor

Det är självklart för mig som socialdemokrat att vi ska ha en mångfald av utförare inom vården, skolan och omsorgen. Men dagens ersättningssystem inom vård, skola och omsorg innebär att svenska skattebetalare betalar för kostnader som inte finns. Det skriver partisekreterare Carin Jämtin (S) i en replik till Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad
Annons

Valfrihet i välfärden är något värdefullt. Det ger inflytande till människor och kan också bidra till att höja kvaliteten. Därför är det självklart för mig som socialdemokrat att vi ska ha en mångfald av utförare inom vården, skolan och omsorgen.

Stefan Fölster och Johan Kreicbergs från Svenskt Näringsliv anklagar mig för att vilja sätta stopp för privata aktörer i välfärdssektorn (Brännpunkt 25/3). Det är ett påstående taget ur luften. Antagligen bygger det på ett missförstånd: Fölster och Kreicbergs tror att det inte skulle finnas några privata utförare om det inte vore för möjligheten att göra stora vinster. Men det räcker att göra en enkel, internationell utblick för att se att den föreställningen är felaktig.

Annons
Annons
Annons