Annons
X
Annons
X

”Skatten utmaning för tillväxtföretag”

En rad olika skatteregler skapar stora problem för tillväxtföretagen – och aviserade skattehöjningar riskerar att för­värra situationen ytterligare, skriver Michel Elmoz­nino Laufer, författare till en ny rapport från Ratio.

[object Object]
Beslutsfattare som är intresserade av att öka nya företags tillväxtmöjlig­heter bör inrikta sig på att underlätta för privatpersoner att investera i före­tagande, skriver författaren. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

DEBATT | TILLVÄXTFÖRETAG

Entreprenörer och privata investerare belönas inte för den stora risk de tar.

Sveriges framtid är beroende av villkoren för att starta, driva och expandera företag. Av särskild betydelse är de tillväxtföretag, gasellerna, som står för en oproportionerligt stor del av tillväxten, innovationerna och jobbskapandet.

Ratio har i en ny studie som presenteras i dag under­sökt dessa företags skatteutmaningar, med särskilt fokus på skatters effekter på företagens finan­siering, rekrytering av nyckelkompetens och per­sonal­optioner. Undersökningen består av en genomgång av aktuell forskning om hur skattevillkor påverkar förutsättningarna för tillväxtföretagandet och djupintervjuer med grundare till elva unga it- och konsultföretag.

Annons
X

**En rad olika skatteregler **skapar stora problem för denna typ av företag och aviserade skattehöjningar riskerar att förvärra situationen ytterligare. Det är långt ifrån endast optionsbeskattningen som behöver reformeras. Entreprenörer och privata investerare belönas inte för den stora risk de tar då en stor del av vinsten vid eventuell framgång beskattas, medan de personligen drabbas hårt vid förluster och konkurs.

Finansiering av verksamheten de första åren är den stora utmaningen. Nystartade företag har en mycket stor brist på resurser, många grundare jobbar gratis den första tiden och har andra arbeten

vid ­sidan om för att klara finansieringen. Egna ­besparingar är den helt avgörande finansierings­formen.

Utan ett eget sparat kapital kan inte affärsidéer utvecklas, personal rekryteras eller externt kapital erhållas. Följaktligen är skatter på inkomster och sparande centrala för tillväxtföretagandets möjligheter. Bristen på finansiering under företagens första kritiska år gör även att utformningen av 3:12-regeln, bolagsskatten och kapitalskatterna blir mycket ­viktiga för företagens överlevnad och tillväxtmöjligheter.

Bland externa finansiärer är privata affärsänglar viktigast, vilket förstärker samma slutsats. Lån från Almi kan ha betydelse som en första typ av extern finansiering, men är oftast inte tillräcklig för att expan­dera och kan vara svårt och tidskrävande att få. Banklån är nästan omöjligt att få för dessa företag.

Skatteregler har även stor betydelse när det gäller möjligheterna att rekrytera kritisk kompetens. Olika typer av löneskatter och sociala avgifter, även på unga, gör det dyrt att anställa. Lika viktigt är dock att bristen på en fungerande beskattning på personal­optioner gör det svårt eller omöjligt att rekrytera nyckelmedarbetare som tidigare haft en hög lön och en trygg anställning.

Personaloptioner kan vara ett effektivt instrument för unga it-företag att rekrytera specialistkompetens eftersom de ofta inte har råd att betala höga löner i början. Det nuvarande regelverket kring personal­optioner innebär dock att en mycket stor del av ersätt­ningen skattas bort vid eventuell framgång och att det varken är förmånligt för arbetstagare eller arbets­givare att använda sig av sådana optionsprogram i Sverige.

Beslutsfattare som är intresserade av att öka nya företags tillväxtmöjligheter bör inrikta sig på reformer som underlättar för privatpersoner att bygga upp egna besparingar som investeras i företagande, samt även reformer för att minska risken och skatte­satserna förknippade med externa investeringar. Övervägas bör även att helt befria nya företag från bolagsskatt de första åren.

Med tanke på att tillväxtföretagen finns i alla branscher och storlekar är det även viktigt att en reform av beskattningen av personaloptioner är bred och inte för snävt avgränsad till vissa branscher eller företags­typer.

Michel Elmoznino Laufer

doktorand

Ratio och Handelshögskolan i Stockholm

Michel Elmoznino Laufer Foto: Privat
Annons
Annons
X

Beslutsfattare som är intresserade av att öka nya företags tillväxtmöjlig­heter bör inrikta sig på att underlätta för privatpersoner att investera i före­tagande, skriver författaren.

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT Bild 1 av 2

Michel Elmoznino Laufer

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X