Annons

Ivar Arpi: Skatten som straffar klimatsträvandena

Ren kraft.
Ren kraft.
Publicerad

Det finns förvisso ingen marknad som är helt fri; subventioner och skatter skapar incitament och styr marknadskrafterna. Men en sak är säker: Att Ringhals nu meddelar att de från 2017 stoppar alla investeringar i reaktor 1 och 2 beror bland annat på regeringens straffskatt på kärnkraft. Detta tvingar Ringhals att stänga redan 2020 – fem år innan planerat. Detta är onödigt slöseri, helt skapat av dogmatiska politiker.

Staten subventionerar förnyelsebar el och har samtidigt infört en effektskatt på kärnkraft. Det är så långt från en naturlig marknad man kan komma. Det bidrar till att fullt fungerande reaktorer nu stängs ned i förtid. För denna politik finns inga hållbara argument. Det är ren ideologi. Man bara ska stänga ned. Avvecklingen är sitt eget syfte.

Miljöpartiet tillkom bland annat på grund av kärnkraftsmotståndet. Inte undra på att de applåderar stängningen. ”Jag ser [avvecklingen] som ett steg närmare vårt mål om hundra procent förnybar energi”, sade MP:s energitalesperson Lise Nordin i fredags om Vattenfalls besked. Socialdemokraterna har samma dogmatiska tankar: ”Vi tror att Sverige ska gå mot hundra procent förnybart system”, sade energiminister Ibrahim Baylan.

Annons

Detta är dock inte rationella argument, utan en vision som ingår i en närmast religiös tro. Inget ska förbrukas på jorden. Allt ska vara förnybart. I linje med det vill MP ha en cirkulär ekonomi som bygger på återvinning och återanvändning. Inget avfall ska lämnas. Inga mänskliga avtryck ska göras.

Tyvärr verkar Socialdemokraterna ha konverterat till samma tro. Det är synd. När Stefan Löfven var ordförande för IF Metall var han en varm kärnkraftsförespråkare. Nu borde han lyssna på sitt gamla förbund som varnar för att Sverige riskerar att spä på de globala utsläppen och försämra sin konkurrenskraft om vi stänger ned kärnkraft i förtid (DN 7/6).

Men klimathotet då? Ja, av just det skälet bör Sverige inte straffbeskatta bort kärnkraften i förtid. Vill man avvärja en klimatkatastrof behövs kärnkraften. Därför är det så ironiskt att just Miljöpartiet är emot kärnkraft. Medan fossila bränslen står för en stor del av koldioxidutsläppen är kärnkraften tvärtom väldigt ren. Fortfarande står den dessutom för 40–45 procent av Sveriges elförsörjning. I stället för en förhastad stängning borde man ta bort effektskatten och investera i kärnkraften. För klimatets skull.

Hur ofta uppstår tsunamis i Kattegatt eller Östersjön? Hur ofta drabbas Nordvästra Europa av stora jordbävningar (nej, att en stol trillar i trädgården räknas inte)? Den svenska regeringen tittar beundrande på Tyskland som i sin Energiewende stänger ned sin kärnkraft och ersätter med en stor del fossila bränslen. Det innebär inte bara enorma kostnader, utan leder även drastiskt ökade utsläpp. Fukushima-olyckan i Japan 2011 har fått stora konsekvenser, av till stor del irrationella skäl. Faktorerna som låg bakom härdsmältan i Japan finns inte i vår del av världen. Inte i Tyskland, inte i Sverige.

I Tyskland liksom i Sverige offrar man klimatet av en missriktad idé om att precis alla energikällor måste vara förnyelsebara. Men det som behövs är ren energi. Men den rena energin har man bestämt sig för att skatta bort. Det är dyrt, onödigt och farligt för klimatet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons