Annons

”Skatten att gå från bidrag till jobb: 86 procent”

Den allra största samhällsvinsten av att en person kommer i arbete tillfaller Magdalena Andersson och inte den människa som valt att börja arbeta. På 100 kronor går 86 kronor till staten och 14 kronor till individen. Det visar jag i rapporten "Hur mycket lönar sig arbete i Sverige?" som släpps i dag, skriver Jacob Lundberg, Timbro.

Under strecket
Publicerad

Den allra största samhällsvinsten av att en person kommer i arbete tillfaller Magdalena Andersson och inte den människa som valt att börja arbeta, skriver Jacob Lundberg, Timbro.

Foto: Claudio Bresciani/TTBild 1 av 2

Jacob Lundberg, Timbro

Foto: pressbildBild 2 av 2

A-kassan är 80 procent av lönen, upp till ett tak. För en person som står mellan att ha ett arbete på 22 000 kronor eller leva på a-kassa på 17 600 kronor är den privatekonomiska vinsten bara 4 100 kronor. I den summan ingår både disponibel inkomst och avsättning till allmän pension, och skatter på konsumtion har dragits bort.

Vinsten för de offentliga finanserna är 24 800 kronor per månad – sex gånger så stor. Genom sänkt kostnad för a-kassa i kombination med ökade skatteintäkter från inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms tillfaller 86 procent av det arbetsgivaren betalar, 28 900 kronor (22 000 kronor plus arbetsgivaravgifter), staten. Den som arbetar får bara behålla 14 procent. Nationalekonomer kallar denna fördelning mellan statens vinst och den enskildes inkomstökning för deltagandeskatten, och den säger hur mycket skatter och bidrag påverkar valet att delta i arbetskraften. Deltagandeskatten är ännu högre för personer med barn, eftersom bidragen är högre. I exemplet ovan stiger den till 88 procent för en person med två barn.

Annons
Annons
Annons