Annons

Skattemiljoner till fuskbolag – trots indragna tillstånd

Vanvård, ekonomisk brottslighet och skattefusk räcker inte för att stänga ned oseriösa assistansbolag. Försäkringskassan har betalat ut cirka 84 miljoner till tre fuskbolag trots att samtliga fått indraget tillstånd. En funktionshindrad kvinna, som anlitat ett av bolagen, hittades ensam och smutsig på en madrass.

Under strecket
Publicerad

Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordare på Försäkringskassan.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 4

Kostnaden för assistansersättningen har dubblats på tio år, men antalet assistansberättigade har legat ganska konstant.

Bild 2 av 4
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4

Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordare på Försäkringskassan.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1
Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordare på Försäkringskassan.
Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordare på Försäkringskassan. Foto: Malin Hoelstad

Assistansbolagens uppgift är att stötta funktionshindrade i deras vardag. Ersättningen som bolagen får från staten ligger på cirka 1,8–2 miljoner per år för en person som är i behov av assistans. Branschen har därför blivit en lukrativ arena för ekonomisk brottslighet.

De mest organiserade fuskbolagen är mycket svåra att få bort från marknaden, trots att det förekommer både vanvård och brottslighet. Det kan SvD visa efter att ha tagit del av utredningar från Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Nu har Försäkringskassan stoppat utbetalningen av assistansersättningen till tre bolag på grund av allvarliga brister. 84 skattemiljoner hade hunnit gå ut till bolagen från Försäkringskassan, trots att företagen fått indraget tillstånd av IVO sedan tidigare.

Annons
Annons

Kostnaden för assistansersättningen har dubblats på tio år, men antalet assistansberättigade har legat ganska konstant.

Bild 1 av 1

– Det är en liten klick som är så organiserad och utnyttjar systemet. Men just den här klicken är väldigt besvärande. Alla myndigheter vill få bort dem men vi ser att de kan fortsätta, säger Linus Nordenskär, nationell försäkringssamordare på Försäkringskassan.

Ett av bolagen, som först nu fått sin utbetalning stoppad, har en rad allvarliga anmälningar emot sig sedan tidigare.

I SvD:s granskning framkommer det att bolaget varit ansvarigt för en funktionshindrad kvinna med en cp-skada. Personal från Försäkringskassan besökte kvinnan och upptäckte att hon låg på en smutsig madrass på golvet i en lägenhet.

I anmälan till IVO skrev man att ”skötseln av hennes hygien kan ifrågasättas. Någon ordentlig dusch finns inte i huset” och ”hon ligger på golvet på grund av fallrisken” och att kvinnan kryper för att ta sig fram.

Händelsen upptäcktes 2015 och är en av raden av allvarliga anmälningar mot bolaget, som fram tills en vecka sedan fortsatt att ta emot statliga medel från Försäkringskassan.

Kostnaden för assistansersättningen har dubblats på tio år, men antalet assistansberättigade har legat ganska konstant.
Kostnaden för assistansersättningen har dubblats på tio år, men antalet assistansberättigade har legat ganska konstant.

Här ett exempel på hur det kan gå till när oseriösa assistansbolag fortsätter sin verksamhet, trots indraget tillstånd:

• Försäkringskassan upptäcker att ett bolag inte kan redovisa var cirka 8 miljoner tagit vägen – skatter och sociala avgifter har inte betalats och personal har lånat stora summor av bolaget. Försäkringskassan anmäler därför bolaget till IVO, som genomför sin tillsyn. Efter ett års utredning beslutar IVO att tillståndet ska dras in.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

• Bolaget begär då så kallad inhibition, vilket betyder att IVO:s beslut inte ska gälla förrän saken prövats i domstol – Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten följer IVO:s linje så kan bolaget dessutom fortsätta att överklaga till kammarrätten och köpa sig ännu mer tid. Ett annat exempel: Det bolag som anklagades för vanvård har exempelvis begärt och beviljats inhibition och ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten.

Vi har satt ner foten. Vi betalar till brukare, inte oseriösa eller rent av kriminella bolag.

• Under tiden som ärendet prövas i domstol fortsätter miljoner att betalas ut till bolagen. Från att Försäkringskassan upptäcker allvarliga brister kan det ta uppemot 2–3 år tills beslutet om indraget tillstånd vinner laga kraft och företaget måste stängas ner. IVO bekräftar att bolagen kan fortsätta i väntan på dom och att processen är utdragen.

– Det här sker inom rättssystemets ramar och man använder möjligheten att överklaga för att fortsätta så länge som det är möjligt. Det är ju inga små belopp vi pratar om här. Det är bolag som omsätter 50 miljoner per år, säger Linus Nordenskär.

Bolagen har rätt att överklaga myndighetsbesluten, men Försäkringskassan har vid flera tillfällen sett att detta sker systematiskt där brott och andra brister varit helt uppenbara.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

– När vi nu upptäckt den här kedjan så stoppar vi utbetalningen. Det är ett administrativt ställningstagande som inte går att överklaga. Vi har ingen juridisk skyldighet att betala ut till ett bolag, säger Linus Nordenskär.

Först under 2016 har Försäkringskassan börjat stoppa utbetalningarna.

– Vi har satt ner foten. Vi betalar till brukare, inte oseriösa eller rent av kriminella bolag, menar Nordenskär.

Men kriminella aktörer hittar ändå andra vägar. När tillståndet försvinner, eller riskerar att upphöra, hittar personerna bakom bolagen nya kryphål.

– Vi ser att under tiden som bolaget prövas rättsligt, eller när man märker att IVO ligger på, så hinner man starta ett nytt bolag, där exempelvis en släkting eller parter står som ny ägare. Och så slussar man bara över brukarna in i det nya bolaget och verksamheten får fortsätta i nytt namn.

Vi har sett exempel på att bolagen har hållhakar på brukarna så att de ibland känner sig tvingade att stanna.

I ett fall som SvD granskat kunde en man med 6 miljoner i skuld hos Kronofogden driva sitt tredje assistansbolag, med hjälp av familjemedlemmar, efter att de tidigare två bolagen gått i konkurs med stora skulder. När IVO drog in tillståndet för det senaste bolaget begärde man inhibition. I dag har bolaget fortfarande grönt ljus av staten att bedriva assistans.

Linus Nordenskär säger också att så länge de assistansberättigade väljer att anlita bolag, som Försäkringskassan stoppat utbetalningen till, så blir pengastoppet ”tandlöst”.

– Då betalar vi ut pengar direkt till brukarna istället, men indirekt till bolaget för assistenterna ska ju ha betalt. Vi har ju också sett exempel på att bolagen har hållhakar på brukarna så att de ibland känner sig tvingade att stanna och verksamheten kan fortsätta, säger Nordenskär.

SvD har tidigare rapporterat om bolagens metoder att hålla kvar funktionshindrade i bolaget, bland annat genom mutor och lån.

Sedan 2016 har Försäkringskassan stoppat utbetalningar till åtta assistansbolag.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons