Hela denna artikel är en annons

Snabba bostadsaffärer kan bli skattefälla

Läget på bostadsmarknaden de senaste åren har lett till att många gjort det som en affärsidé att köpa och renovera bostäder för att sedan sälja dem vidare. Men det gäller att ha koll på skattereglerna.

Chansen till en extra inkomst med låg skatt verkar ändå locka många till att köpa bostäder i rent spekulationssyfte, menar Thomas Erikson.
Chansen till en extra inkomst med låg skatt verkar ändå locka många till att köpa bostäder i rent spekulationssyfte, menar Thomas Erikson.

I dagens bostadsbrist råder en stor efterfrågan på bostäder. Det i kombination med låga räntor som dessutom är avdragsgilla har gjort att priserna skenat i väg. Många som säljer sin bostad i dag gör därför en rejäl vinst. De flesta av oss ska dock köpa en ny bostad på samma dyra bostadsmarknad, menar Thomas Erikson, skattejurist på SEB.

– Vid en vanlig försäljning av en bostadsrätt eller ett hus är skatten 22 procent på vinsten. Men det gäller bara om det sålda objektet verkligen utgör en privatbostad. För att en lägenhet eller ett hus ska klassas som privatbostad krävs att objektet till övervägande del används, eller är avsedd att användas, av ägaren eller någon närstående för antingen permanent boende eller som fritidsbostad, säger han.

Om ägaren inte bor där, eller avser att använda bostaden för boende innan den säljs, ökar skatten på vinsten till 27 procent. Redan här kan finnas utrymme för diskussioner med Skatteverket om man ska betala 22 eller 27 procent skatt på vinsten.

Extra inkomst med låg skatt lockar

Chansen till en extra inkomst med låg skatt verkar ändå locka många till att köpa bostäder i rent spekulationssyfte, menar Erikson. I vissa fall är det fråga om renoveringsobjekt som köps för att sedan säljas efter en snabb renovering, ofta i egen regi. Många gånger är man även folkbokförd på objektet under renoveringstiden.

– Den som systematiskt renoverar och säljer bostäder kan, beroende på omfattningen av verksamheten, anses bedriva näringsverksamhet. Vinsten kan då bli beskattad som inkomst av aktiv näringsverksamhet. Skatten och sociala avgifter på vinsten kan i så fall landa på 44-68 procent, beroende på vilken marginalskatt säljaren har, säger han.

Oklar gräns

Var gränsen går innan ett antal sålda renoveringsobjekt riskerar att klassas som handel med fastighet/bostadsrätt är oklart. Skattereglerna ger inget svar på denna fråga och avgöranden i domstolar är fortfarande få.

– Det är emellertid fortfarande inte förbjudet att göra bra affärer – bara man betalar skatt på vinsten. Ett gott råd för den spekulativt lagde renoveraren som känner att han eller hon kanske riskerar att bli den ofrivillige näringsidkaren är därför att inte sätta sprätt på hela vinsten utan att spara en del för eventuell fyllnadsinbetalning om Skatteverket knackar på dörren, säger Thomas Erikson.

Thomas Erikson, skattejurist på SEB.
Thomas Erikson, skattejurist på SEB. Foto: SEB

Chansen till en extra inkomst med låg skatt verkar ändå locka många till att köpa bostäder i rent spekulationssyfte, menar Thomas Erikson.

Bild 1 av 2

Thomas Erikson, skattejurist på SEB.

Foto: SEB Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons