Annons

Skatteförslag hot mot industrins konkurrenskraft

Vänsterns förslag om att införa kilometerskatt är ett orosmoln. Följden skulle bli att svensk industri och tillverkning får svårare att överleva, vilket hotar utvecklingen i hela landet, skriver  Per Bondemark, Karolina Boholm och Guy Ehrling, Näringslivets Transportråd.

Under strecket
Publicerad

Svensk industri, inte minst export­företagen, ligger långt ifrån sina marknader och konsumenter. Samtidigt är också expor­ten och importen helt nödvändig för vårt näringsliv och för hela vårt samhälle. Minskar vår handel minskar även tillväxten, antalet jobb och de skatteintäkter som ligger till grund för vår välfärd. Vi måste därför kämpa för att vara konkurrenskraftiga som handelsnation.

**Ett orosmoln **är förslaget om att införa kilometerskatt. Ibland kallas den lastbilsskatt eller vägslitageavgift – men i slutändan handlar det om samma sak, en extra skatt på alla transporter som sker med lastbil, baserad på avstånd. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förespråkar alla en kilometerskatt ska införas och blir förslaget verklighet kommer det att bli ett hårt slag mot svensk industri. För blir transporterna dyrare förstärks en av Sveriges största konkurrensnackdelar, avstånden, ytterligare. Följden blir att svensk industri och tillverkning får svårare att överleva, vilket hotar utvecklingen i hela landet. 

Annons
Annons
Annons