Annons

Skatteflykt bland företag i Norge

Sex av tio företag verksamma i Norge betalar ingen skatt alls, enligt siffror från norska skatteverket, Skattedirektoratet. Bara en minoritet av företagen, 41 procent, betalar skatt. Därmed gick norska staten under 2011 miste om 29 miljarder norska skattekronor.

Under strecket
NTB, TT
Publicerad

En del av de pengarna handlar visserligen om företag som uppgivit att de inte haft någon vinst att beskatta, men över hälften, eller 16,7 miljarder norska kronor, gäller multinationella företags lag- och regelstridiga skatteplanering.

Oslo TT-NTB

Annons
Annons
Annons