Annons

”Skattefinansierad mat borde vara nyttig”

Socialstyrelsen går ut med en varning om att 25 procent av svenskarna riskerar att dö i förtid på grund av fel kost. Ändå lyser förebyggande insatser med sin frånvaro. Den offentliga måltiden kan bli ett verktyg för att bekämpa denna utveckling, skriver Anna Lindelöw Mannheimer, föreningen Frisk mat.

Under strecket
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 2
Bild 2 av 2
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1
Foto: Christine Olsson/TT

Idag, den 14 november, är det världsdiabetesdagen. Varje år sedan 1991 har den stora ökningen av diabetes runt om i hela världen uppmärksammats just idag. Tar man hänsyn till befolkningsökningen har antalet diagnostiserade mer än fördubblats de senaste 40 åren. Sedan den 20 december 2006 är FN en del av initiativet kring denna dag, då man antog en resolution som klassade diabetes som ett hot mot den globala hälsan. Detta är unikt, då det är första gången en sådan utfärdas i koppling till en icke-smittsam sjukdom, och innebär en uppmaning till alla nationer att agera för att bromsa den pandemiska utbredningen av sjukdomen.

Annons
Annons
Annons