Annons

”Skattebetalarna ska inte ta kostnad för gruvavfall”

Gruvnäringen är Sveriges i särklass största producent av avfall. Om gruvbolaget går i konkurs är risken stor att samhället får stå för en stor del av notan. Detta varnar Riksrevisionen för, vilket bör få ansvarig minister att agera, skriver Johanna Sandahl och Jonas Rudberg, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

Johanna Sandahl och Jonas Rudberg

Foto: PressbilderBild 1 av 2

Dagbrottet Svärtträsk. Efter att bolaget som drev gruvan gått i konkurs måste området saneras, vilket kan kosta samhället mycket stora belopp, skriver artikelförfattarna.

Foto: Erland Segerstedt, SkellefteåBild 2 av 2

Just nu förbereder regeringskansliet en skrivelse till riksdagen som svar på Riksrevisionens granskning ”Gruvavfall – ekonomiska risker för staten” (RIS 2015:20). Enligt Riksrevisionen riskerar skattebetalarna att belastas med kostnader för gruvornas miljöpåverkan, vilket redan skett i flera uppmärksammade fall. Regeringens skrivelse kommer att klubbas på ett regeringssammanträde nu i början av april.

Gruvnäringen är Sveriges i särklass största producent av avfall. Trots att den står för mindre än en procent av landets BNP ger den upphov till 83 procent av avfallet (2012). Brytningen av främst låghaltiga malmer innebär att det för varje ton utvunnen metall ofta produceras hundratals ton avfall som lagras i deponier. En betydande del av avfallet är mer eller mindre giftigt och måste isoleras från yt- och grundvatten. Trots det är det bara en liten del, cirka 5 procent, klassas som farligt avfall i lagens mening.

Annons
Annons
Annons