Annons

”Skatt på plastkassar motarbetar miljömål”

Den planerade punktskatten på plastbärkassar motarbetar miljömålen och missgynnar svensk industri. Inför i stället en miljöavgift enligt norsk modell, skriver Magnus Huss på Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

Publicerad
Foto: Berit Roald/TT

Regeringen föreslår nu i en lagrådsremiss en punktskatt på plastbärkassar. Precis som den omdiskuterade kemikalieskatten på elektronik har inneburit färre arbetstillfällen, en oproportionerligt stor administrativ börda utan att ge påvisbart bättre miljö, kommer en punktskatt på plastbärkassar slå på samma sätt. Det kommer missgynna svenska företags konkurrenskraft och möjlighet att gå före i omställningen till ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle.

Foto: Berit Roald/TT Bild 1 av 2

Magnus Huss

Foto: Pressbild Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons