Annons

Skatt i Sverige eller England?

Skattskyldig i Sverige eller i Storbritannien? Det är frågan för finansmannen Johan Björkman som också slåss mot den svenska skattemyndigheten.

Under strecket
Publicerad

På länsrätten i Stockholm pågår ett skattemål mot Johan Björkman, nu aktuell i insidersammanhang. Skattemålet har dock inget med detta att göra utan handlar enbart om skattefrågor under inkomståret 2000.

I ett omprövningsbeslut den 19 juni i år slog skattemyndigheten fast att Björkman var skattskyldig i Sverige. ”Vid en samlad bedömning finner skattemyndigheten att du inte kan anses ha visat att du saknar väsentlig anknytning till Sverige och att du därmed skall anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige”, skriver myndigheten. Johan Björkman har överklagat och hävdar att han skall skatta i Storbritannien. Han flyttade från Sverige i september 2000, hust-run året innan, och är bosatt på en gård i Warwickshire. Han har inte längre någon fast bostad i Sverige, kontorsarbetet sköter han från England och Spanien. Han sitter visserligen i flera svenska styrelser, bland annat är han ordförande i Tredje AP-fonden och i det delägda börsnoterade bolaget Skanditek. ”Jag tillbringar mindre än en tredjedel av min tid i Sverige och att jag sitter i ett antal svenska och utländska styrelser kan inte vara ett uttryck för väsentlig anknytning”, skriver han.

Annons
Annons
Annons