Annons
X
Annons
X

Maria Ludvigsson: Skatt handlar om makt

(uppdaterad)
Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S).
Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S). Foto: Adam Wrafter

Ja, ”asså” vi tänker i alla fall inte sänka skatterna! Varje gång Stefan Löfven och Magdalena Andersson ställs inför rimliga frågeställningar om vad regeringen avser göra åt allt från de grava integrationsproblemen till det säkerhetspolitiska läget, ekar de vad man ”i alla fall inte tänker göra”. Detta socialdemokratiska omkväde är inte bara påfrestande enkelriktat, utan dessutom rätt fräckt mot alla som ärligen undrar.

Vad regeringen och vänstern däremot aktivt gör är höja skatter. Likaså uppfinner man helt nya. Flygskatten presenterades av ett parti som påstår sig värna glesbygd och strör ”hela landet ska leva-löften” kring sig. När Miljöpartiets Per Bolund skulle försvara den hårt kritiserade skatten, sade han sig tro att den alls inte skulle komma att minska flygandet, bara bidra till en stärkt statskassa.

Att Miljöpartiet skulle driva en politik som enligt Bolund inte påverkar flygande är inte trovärdigt. Självklart införs skatten för att få folk att flyga mindre, alldeles oavsett vad det innebär för medborgare och företag utanför storstadsregionerna. Men regeringen måste hålla sig till linjen att den enda kända effekten av höjda skatter är stärkta statsfinanser. Som om medborgarnas och företagens ekonomi är en oändlig källa till skatteindrivning.

Annons
X

Likaså har man höjt inkomstskatten, men vill inte kännas vid att det påverkar medborgarnas ekonomi. Precis som med flygskatten verkar man tro att tilltaget inte har något med verkligheten att göra, att folk inte påverkas av förändrade villkor. Men när inkomstbeskeden för 2016 nu trillar in kommer många löntagare se att förra årets löneökning inte kommer dem till godo. Enligt Skattebetalarnas förening har skattehöjningarna för många inneburit att hela fjolårets löneökning ätits upp av skatt. Det spelar ingen roll vad du kommer överens om med din arbetsgivare, politikerna får ändå sista ordet och kan knipsa varje löneökning om de så vill.

Principen om hälften kvar, som ändå får sägas vara en tämligen modest skatteprincip, var under en tid vägledande även för S. Men numera behåller ungefär var tredje heltidsarbetande mindre än hälften av en löneökning. Man skulle med ett modernt språkbruk kunna säga att S har ”överlevererat” i skattefrågan. ”Vi tänker i alla fall inte sänka skatten” är en grov underdrift som i själva verket betyder skattehöjningar på höjden och bredden. Genom att frysa brytpunkten för statlig inkomstskatt, smygs höjningarna in på ett vis som ville man mörka hela operationen.

Skattedebatten blir ofta sorgligt teknisk. Frågan om moraliskt rätt och fel överskuggas ofta av budgettekniska resonemang. Medborgarnas privatekonomi och intjänade slantar ses som allmän egendom. Att vänstern anser staten lämpligast som varje löntagares förmyndare vet vi. Det har sin grund i den planekonomiska synen enligt vilken den politiska eliten är bättre lämpad än medborgarna att skapa och fördela välstånd.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Borgerlighetens ansvar är ett annat. Den bör inte anträda skattedebatten utifrån statens och finansdepartementets problemformulering, utan i stället driva diskussionen om varje persons makt att kunna påverka sin egen situation.

  Annons

  Per Bolund (MP) och Magdalena Andersson (S).

  Foto: Adam Wrafter Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X