Nicklas Berild Lundblad:Skärskådning av socialismens röda trådar

Tanken att kommunism skulle gå att kombinera med demokratiska fri- och rättigheter framförs fortfarande ibland. Men redan för 60 år sedan visade Friedrich Hayek i boken ”Vägen till träldom”, som nyligen återgivits, att planeringssocialism med nödvändighet medför demokratins upplösning.

Under strecket
Publicerad
Annons

När Nobelpristagaren F A Hayeks bok Vägen till träldom (övers Margareta Eklöf, Timbro, 245 s) nu kommer ut i nyutgåva är det lätt att fastslå att Hayeks betraktelser erbjuder ett utmärkt verktyg för den läsare som vill analysera dagsaktuella politiska skeenden. Boken, som utkom för första gången 1944, skrevs för att visa hur planeringssocialismen med nödvändighet utvecklas mot diktaturens slutspel och hur förtryckets mekanismer slår rot i den förnuftstro som hoppas kunna omfatta hela samhällets komplexitet i en enda organisationsinsats, utförd av ett antal särskilt skickade planerare.
Ett sätt att beskriva Hayeks uppgift i ”Vägen till träldom” är att han strävade efter att lyfta fram det förmätna i socialismen till allmän beskådan. Verkets klassikerstatus ger vid handen att han lyckades utmärkt och att han gjorde det på ett sätt som väckte både vrede och beundran. Många ansåg att Hayek definitivt gick över en gräns när han visade hur nazism och fascism inte var motpoler till, utan naturliga
konsekvenser av, de socialistiska föreställningarna om hur samhället borde styras. Även i dag är sannolikt Hayeks beskrivning av nationalsocialismens förbrytelser som en del av socialismens oundvikliga utveckling kontroversiell - om än mindre så efter det att de många brott mot mänskligheten som utförts i kommunismens namn blivit kända.
Hayek är en engagerande författare och det är en intressant övning att lägga Hayeks analysmönster över dagsaktuella händelser som affären Lars Ohly. Läsaren finner därvid inte bara en möjlig förklaring till vad som framstått som Ohlys bristande intresse av och svala engagemang för demokratin, utan också till Ohlys upprepade svårigheter att skilja ur det sanna ur det passande i sin egen biografi.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons