Skärpta regler för friskolor

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss skärpta regler för friskolor. Bland annat ska en friskola kunna tvingas betala vite så länge den inte åtgärdar brister som enligt Skolinspektionen ”allvarligt försvårar förutsättningar för elever att nå målen för utbildningen.”

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Om bristerna är återkommande ska Skolinspektionen analysera om skolan har tillräckligt med lärare. Om så inte är fallet kan skolan åläggas att öka lärarresurserna.

Ett annat förslag är att en nyetablering av en friskola ska föregås av ett samråd med den berörda kommunen. Syftet är att öka samverkan mellan kommunen och friskolan. Tillstånd att starta skola ges dock även i fortsättningen av Skolinspektionen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons