X
Annons
X

Skärpta krav på enskilt avlopp

Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag på insatser för renare enskilda avlopp som Havs- och vattenmyndigheten presenterar. Bland annat ska tillstånd krävas för driften.

Det handlar bland annat om krav på rening av smittämnen och inte enbart näringsämnen, som dagens lagstiftning innebär.

Enligt myndigheten finns det i dag cirka 700 000 enskilda avloppsanläggningar som bidrar med nästan lika mycket övergödande ämnen som de större reningsverken gör tillsammans.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X