Annons
X
Annons
X

Skärpta krav i nya skollagen

Bara behöriga lärare får fast jobb. Lektorerna återinförs och behörigheten till yrkesprogrammen skärps.

Av TT

Det är några av förändringarna i regeringens nya skollag.

Den omfattar stora delar av utbildningsväsendet, från vuxenutbildning till förskolan, som blir en egen skolform. Fokus, enligt utbildningsminister Jan Björklund, ligger på kunskap, valfrihet och trygghet.

”Med den nya skollagen får vi en skola med högre kunskapskrav och bättre studiedisciplin, säger Björklund i en skriftlig kommentar i samband med att propositionen på tisdagen överlämnades till riksdagen.

Annons
X

Bland förändringarna märks att gymnasieskolans individuella program avskaffas och ersätts med fem introduktionsprogram och att behörighetsreglerna till yrkesprogrammen skärps.

Reglerna för fristående och offentliga skolor blir desamma. Det betyder att friskolorna ska följa kurs- och läroplaner och sätta betyg. Kraven på lärarna skärps. Endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställning. För att få undervisa ska läraren ha en utbildning som gäller just den undervisning som bedrivs. För att öka karriärmöjligheterna för lärarna återinförs lektorstjänsterna. En lärare som avlagt minst licentiatexamen och visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år ska få benämnas lektor.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X