Skärpt straff för trafficking i EU

Europa tar krafttag mot människohandeln. Ett EU-direktiv som förbättrar skyddet för offren och skärper straffen för de som bedriver handeln har klubbats. Direktivet är EU:s första på det straffrättsliga området.

Under strecket
Publicerad
Annons

EU-parlamentet röstade med förkrossande majoritet igenom det nya direktivet, som ska fånga in handeln med människor i främst sexindustrin, men också handeln med slavarbetare inom mer obskyra delar av jordbruks- eller byggsektorn, eller inom organiserad brottslighet.

Människohandeln i EU innefattar hundratusentals människor varje år, och sker i vitt skilda syften. Sexuellt utnyttjande och påtvingad prostitution är det vanligaste, men även organhandel, illegala adoptioner och tvångsäktenskap räknas in i den definition av människohandel som EU-länderna nu enats om.

Annons
Annons
Annons