Annons
X
Annons
X

Skärpt sexbrottslag blir feltolkad

Vi ser en oroväckande utveckling där unga personer döms för övergrepp trots att de har haft ömsesidigt sex. Den skärpta sexualbrottslagen kom till för att skydda barn, inte skuldbelägga dem, skriver tidigare justitieministern Thomas Bodström och Åsa Regnér, RFSU.

BRÄNNPUNKT | UNGDOMAR

Det är inte brottsligt för två 14-åringar att ha ömsesidigt sex.
Thomas NBodström och Åsa Regnér

Att skydda barn mot sexuella övergrepp är en av samhällets viktigaste uppgifter. Det var också ett av skälen till att den svenska sexualbrottslagen skärptes 2005. En av nyheterna var att allt sexuellt umgänge med barn under 15 år skulle bedömas som våldtäkt eller i vissa undantagsfall sexuellt utnyttjande av barn.

Men lagstiftaren var också medveten om att det finns en risk att ungdomar som är nära i ålder och har ömsesidigt sex med varandra skulle kunna komma att ses som brottslingar. Därför infördes också en regel som innebär att om de unga är nära varandra i ålder och de båda samtyckt till sex så ska inget åtal väckas. Även denna regel är tänkt att skydda unga.

Annons
X

Det är bra att unga fått ett stärkt skydd, men vi ser nu en trend i landets domstolar som i stället innebär en inskränkning av ungas rättigheter. Vi har tillsammans gått igenom ett antal domar och ser en oroväckande utveckling. Den mest anmärkningsvärda aspekten är kanske att domstolar kan slå fast att det faktiskt inte förekommit något övergrepp, att åldersskillnaden varit liten och att det sexuella umgänget varit helt frivilligt, men ändå avkunna en fällande dom.

Detta strider mot lagens intentioner och den praxis som slagits fast i högsta domstolen. För kort efter att lagen införts kom ett viktigt avgörande där HD tolkade den nya lagen. Domslutet, som var välformulerat och tydligt, slog fast att om åldersskillnaden är liten och det sexuella umgänget varit frivilligt så ska straff inte utdömas. Trots detta ser vi alltså nu hur domstolar runt om i landet har svårigheter att tolka lagen.

Att vi nu ser att domstolarnas arbete spretar i praxis är allvarligt för rättssäkerheten. Men kanske är det än mer problematiskt att unga människor som vill ha ömsesidigt sex och en av dem är under 15 år får ta sina första trevande steg in i vuxenlivet med hot om att ses som brottslingar. Detta var och är inte syftet med lagen.

Vi vet också att landets ungdomsmottagningar har fått problem efter 2005. När RFSU 2008 frågade ungdomsmottagningar om förändringarna i lagstiftningen påverkat dem visade det sig att många tyckte att det var svårt att tolka lagen i det dagliga arbetet. Till exempel frågade de sig: är det olagligt när en 14-åring och en 16-åring har sex? Det fanns också en osäkerhet om ifall en 16-åring borde avrådas från att ha sex med en 14-åring eftersom den lagen säger att en person under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar trots att lagstiftningen anger att det inte ska ses som ett brott om åldersskillnaden är ringa, så som i fallet med en 14-åring och en 16-åring.

När RFSU frågade ungdomsmottagningarna 2010 om de samtalade med de unga om 15-årsgränsen blev det också tydligt att frågan även ställer till problem för dem. Det blir helt enkelt svårare att förhålla sig till ungas sexualdebut på ett bra sätt. Det är därför viktigt att slå fast att förändringarna i lagstiftningen inte var avsedda att förhindra och försvåra för unga människor att ha sex.

Unga människor och vuxna som arbetar med unga måste kunna känna sig trygga i lagstiftningen. Det är inte brottsligt för två 14-åringar att ha ömsesidigt sex, inte heller för en 16-åring och en 14-åring. Lagen är som sagt till för att skydda unga från att bli utnyttjade av äldre personer och det är viktigt och bra. Men när lagstiftningen tolkas felaktigt är det de unga som kommer i kläm.

Det är viktigt att vi föräldrar känner oss trygga i att samtala kring sexualitet och sexuella relationer med våra barn. Vi behöver prata om både glädje och risker med sexualitet utan att för den skull hamna i straffrättsliga diskussioner. I värsta fall kanske den unge undviker att tala med sin förälder även om hon eller han vill och behöver eftersom det skapas en oro om man begått en olaglig handling bara genom det faktum att man haft sex.

Det är också viktigt att påminna sig om att unga människor som haft ömsesidigt sex men ändå har dömts kommer att ha sin dom med sig under lång tid. Bland annat kan det bli svårt att söka vissa typer av arbete eller praktik.

Det är dags att ta upp frågan i ett bredare samtal och till bredare prövning. Syftet med lagen, det vill säga att skydda unga mot övergrepp, måste komma i fokus igen. Vi vill därför uppmana regeringen och rättsväsendets olika delar att skyndsamt se över utvecklingen och komma med förslag till åtgärder.

THOMAS BODSTRÖM

advokat, f d justitieminister (S) med ansvar för förarbetena till nuvarande sexualbrottslagstiftning

ÅSA REGNÉR

generalsekreterare RFSU

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X