Annons

Skärpt lag ska stoppa sömnolyckor till sjöss

Säkrare farvatten är målet med en ny lag som reglerar livet till sjöss. Lagen skärper reglerna kring sjömännens sömn ombord men riskerar att bli ett slag i luften. Man kan inte tvinga en fiskare att gå och lägga sig just när trålen ska hämtas in, säger en branschföreträdare.

Under strecket
Publicerad

Häromdagen berättade SvD att trötta sjömän är en stor riskfaktor till havs. På fyra år har 18 fartygsolyckor inträffat i svenska farvatten sedan vakthavande befäl somnat på bryggan.
Nu skärps lagen - och kontrollen av den.

Ett EU-direktiv om sjömännens vilotid har klubbats till svensk lag av regeringen. Lagen gäller alla fartyg som trafikerar EU-ländernas och därmed Sveriges farvatten. I fortsättningen ska inte bara sjömän på handelsfartyg omfattas av reglerna om minimivila ombord utan även fiskefartyg.

Annons
Annons
Annons