Annons

”Skarpare förslag om vapenexport behövs”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det är djupt beklagligt att en majoritet av riksdagens partirepresentanter i Kex-kommittén inte kunnat leverera ett skarpare förslag mot att beväpna världens förtryckare, skriver representanter för fem organisationer.

Under strecket
Publicerad

Drygt fyra år efter riksdagens beslut om skärpta regler för vapenexport till ickedemokratiska länder presenterar krigsmaterielexportöversynskommittén, Kex, sitt förslag. Trots vissa steg i rätt riktning är förslaget inte tillräckligt skarpt för att förhindra att Sverige fortsätter beväpna diktaturer och andra regimer som allvarligt bryter mot mänskliga rättigheter. Vi har tidigare sammanfattat fem nödvändiga åtgärder för att få till den skärpning som riksdagen enats om. Kex-kommitténs förslag brister på fyra av dessa fem områden.

1. Demokratikriteriet – underkänt.
Det nuvarande regelverket säger: ”Tillstånd till utförsel av krigsmateriel, eller annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel, bör inte lämnas om det avser stat där omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer. Respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd skall beviljas.” Trots detta har Sverige exporterat krigsmateriel till Saudiarabien, Oman, Thailand, Indonesien och flera andra länder där respekten för mänskliga rättigheter brister, inte minst vad gäller kvinnors rättigheter. En del av länderna klassas som diktaturer. Utredningen föreslår formuleringen ”Gentemot icke-demokratiska stater som har grava brister i sin demokratiska status föreligger hinder mot export”. Utifrån våra erfarenheter av hur nuvarande regelverk tolkats, är utredningens förslag inte tillräckligt för att säkerställa en skärpning i praktiken.

Annons
Annons
Annons