Annons
X
Annons
X

Skärp synen på grövsta våldtäkterna

NYTT BROTT. Samhället måste tydligare markera mot de grövsta övergreppen mot kvinnor och flickor. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering: synnerligen grov våldtäkt som skulle ge ett straff på mellan sex och tio år, skriver Thomas Bodström och Claes Borgström (S).

Flickor och kvinnor i Sverige behöver ett bättre skydd mot grova sexuella kränkningar. Därför vill vi införa ett nytt brott – synnerligen grov våldtäkt mot de grövsta övergreppen.

Regeringen har i en proposition till riksdagen föreslagit förändringar av bestämmelsen om misshandel. Det högsta straffet för grov misshandel sänks till sex år och istället införs en särskild bestämmelse om synnerligen grov misshandel, med ett straff från fyra till tio år.

Remissinstanserna är osäkra på om det här kommer att leda till strängare straff, men vi anser att det kan vara värt att pröva, då den nuvarande straff- skalan är för vid för grov misshandel med en påföljd från ett till tio års fängelse.

Annons
X

Det märkliga med förändringen är dock att regeringen helt tycks ha missat sexualbrotten. Förutom en mindre justering när det gäller människohandel har Beatrice Ask inte genomfört några lagändringar under hela mandatperioden för att stärka flickor och kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp.

Istället skjuter regeringen frågorna om sexualbrotten framför sig i en utredning som inte blir klar förrän efter valet. Något som vi har påpekat gång på gång.

Vi socialdemokrater anser att de sexuella övergreppen mot flickor och kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. I rege-ringsställning införde vi både en ny lag mot sexköp och lagen mot människohandel, vi införde ett helt nytt besöksförbud som gäller i det gemensamma hemmet och utvidgade de brott som ska bedömas som våldtäkt till att omfatta fler situationer. Många ytterligare förändringar gjordes för att stärka flickors och kvinnors integritet och skydd mot brott och utnyttjande. Bland annat införde vi ett särskilt brott om våldtäkt mot barn.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men vi anser inte att det räcker. Efter en mandatperiod som varit tom på väl avvägda och skarpa förslag när det gäller straffrättsliga frågor på detta område behöver vi gå vidare. Sverige får inte hamna i ett vakuum när det gäller att värna personers sexuella integritet och brottsoffers rättssäkerhet.

  När nu regeringen inför ett brott om synnerligen grov misshandel är det märkligt att den inte förslår samma förändringar när det gäller sexuella övergrepp.

  Vi anser därför att riksdagen ska bifalla vår motion om att införa ett motsvarande brott som bör kallassynnerligen grov våldtäkt med ett straff på sex till tio års fängelse
  .
  Det vore en markering från samhället om vår syn på de allra grövsta sexuella övergreppen på flickor och kvinnor. Eftersom det är nästan uteslutande kvinnor som drabbas anser vi att detta är en viktig jämställdhetsfråga
  .

  Men inte heller detta räcker. Ut-över en ny straffbestämmelse om synnerligen grov våldtäkt föreslår vi följande förändringar:

  •Ändra brottsrubriceringen koppleri till människohandel. Det är en skarpare markering av brottets allvar samt ger ett högre straffvärde och ger bättre förutsättningar för skadestånd till de utsatta.

  •Skärp straffen för sexköp, från 6 månaders fängelse till ett år.


  Inför rätt till skadestånd till brottsoffret vid sexköp.

  •Inför stalkning som ett nytt brott.


  Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för att förbättra forskningen om sexualförbrytare och utöka behandlingen av dessa.

  •Förbättra det förebyggande arbetet med män som är i risk-zonen.

  •Förbättra behandlingen av sexualbrottsdömda i kriminalvården samt uppföljning vid frigivningen.


  Inrätta en särskild våldtäktsmottagning, som den på Södersjukhuset, på akutsjukhus i varje län i hela landet.

  •Lagstadga om målsägande- biträden för brottsoffer i sexualbrottsmål redan i inledningen av förundersökningen.


  Förbättra skyddet mot sexuella trakasserier på nätet.

  Dessa förändringar skulle ge ett väsentligt bättre skydd för flickor och kvinnor i Sverige. Arbetet med att stärka deras rättigheter, skydd och integritet får aldrig upphöra utan måste utvecklas hela tiden. Nu har snart fyra år gått förlorade i kampen mot sexualbrott.

  THOMAS BODSTRÖM (S)

  ordförande i riksdagens justitieutskott
  CLAES BORGSTRÖM (S)

  talesperson i jämställdhetsfrågor

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X