Skärp straffen för fornminnesbrott

Polis och åklagare prioriterar bort fornminnesbrotten. Konsekvensen är att de fysiska spåren av vår historia försvinner. Rättsväsendet bör ändra attityd om denna mängdbrottslighet och straffen måste skärpas, skriver riksantikvarie Inger Liliequist.

Under strecket
Publicerad
Svärdet, regalskeppet Kronans lillasyster, har nyligen hittats utanför sydöstra Öland. Fyndet kan dock utmynna i en rättslig tvist då Riksantikvarieämnbetet har gjort en polisanmälan om fornminnesbrott.

Svärdet, regalskeppet Kronans lillasyster, har nyligen hittats utanför sydöstra Öland. Fyndet kan dock utmynna i en rättslig tvist då Riksantikvarieämnbetet har gjort en polisanmälan om fornminnesbrott.

Foto: JONAS DAHM/DEEP SEA PRODUCTIONS/SCANPIX
Annons

Fornlämningar har sedan 1600-talet haft skydd i lag. Det gör Sverige till det land i världen som sannolikt längst vårdat sig om värdet av den historia som bara kan berättas genom fornlämningar och arkeologi. Riksdagen har beslutat att det är förbjudet att utan tillstånd rubba en fast fornlämning och att när ett fornfynd påträffas ska det i princip anmälas på en gång. Men allt för få brott leder till åtal och dom.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons